Elverdal Høj Udbytte Aktier A/S

Selskabet søger at opnå en stabil langsigtet kapitaltilvækst gennem investeringer i globale markedsledende og finansielt solide selskaber kendetegnet ved høje og stigende udbytter. 

Selskabet er bedst egnet for investorer med en lang investeringshorisont.

 

Hvorfor fokus på højt og stigende udbytte?

  • Aktiekurser kan gå op og ned men udbytter er altid positive.

  • Aktiekursen har en langsigtet historisk tendens til at vise en bedre risiko/afkast profil.

  • Reinvestering af udbytter er en attraktiv metode til at skabe langsigtet formuetilvækst

 

Hvorfor fokus på store og solide selskaber med højt og stigende udbytte?

  • Behov for at udbetale udbytte gør ledelsen mere ansvarlig over for aktionærerne og mindre tilbøjelig til at tage uønskede risici.

  • Virksomhederne har relativt mere stabile forretningsmodeller. 

  • Virksomhederne betaler først udbytte efter opnåelse af et bæredygtigt niveau.

  • Signal om vækst i selskabernes indkomst.

*Modelbaserede og faktiske afkast. Vær opmærksom på at historiske afkast ikke en en garanti for fremtidige afkast. Til og med 5. marts 2021

Picture2.png