Elverdal Globale Mineraler A/S

Elverdal Globale Mineraler A/S er pt. lukket for nytegninger af kapitalandele.

Investeringsstrategi
Som alternativ til de højt prisfassatte teknologivirksomheder og eksponering mod de råvarer der indgår i den grønne omstilling, investerer Elverdal Globale Mineraler A/S i globale selskaber der primært fokuserer på udvikling af kobber, lithium, kobolt og andre sjældnere metaller som eksempelvis molybdæn, niobium mv. Mineraler, der stort set alle, indgår i konstruktionen af batterier til eksempelvis elbiler samt til lagring og udligning af strøm fra sol og vind. Selskabet søger at investere mellem 5-10% i ”early stage” børsnoterede ventureselskaber og 75-95% i større og allerede producerende mineselskaber.

Råvare-supercyclus
Råvarepriserne er faldet støt i reelle termer siden optegnelserne begyndte i 1850'erne, men det lange fald er præget af boom-årtier. Vi går muligvis ind i en nu ,og kan være i starten af den syvende råvare-supercyclus indenfor de seneste 227 år, blandt andet drevet af den grønne omstillings intensive brug af mineraler og metaller, samt den demografiske udvikling henimod stadig flere og rigere mennesker på jorden.


Den fremtidige efterspørgsel er som vi ser det primært drevet af tre faktorer:
 
Den grønne omstilling
Udvindingen af metaller og mineraler har en helt afgørende rolle i den grønne omstilling.
 
Det giver god mening at Eton Musk på Tesla's generalforsamling i 2019 luftede tanken om at "Tesla might get into the mining business to secure minerals for electric batteries"

Når Tesla i henhold til deres målsætning fremstiller 20 millioner el-biler om året, har de brug for mere end eksempelvis 30% af den globale nikkelproduktion (og 165% af Lithium) fra miner i 2019 til sine batterier.

Sagt på en anden måde, så bliver Tesla nødt til at købe hele produktionen fra de top 6 producenter - Norilsk, Vale, Jinchuan, Sumitomo, Glencore, BHP - plus det løse.The World Bank report “The Growing Role of Minerals and Metals for a Low-Carbon Future” (2017) :
"The rise of green energy technologies required for a low-carbon future is expected to lead to significant growth in demand for a wide range of minerals and metals, such as aluminum, copper, lead, lithium, manganese, nickel, silver, steel, and zinc and rare earth minerals”
 
“Relevant metals demand roughly doubles for wind and solar technologies, but the most significant upsurge occurs with energy battery storage technologies—more than a 1000 percent rise for metals required for that particular clean energy option.”

Elektronik
I stedet for at købe ind i de meget højt prissatte teknologivirksomheder ­– Apple, Samsung m.fl. – og deres lige så dyre leverandører – Intel, AMD, Qualcomm – eksponeres mod de geografisk begrænsede råstoffer, der indgår i produktionen af elektroniske enheder og særligt deres batterier. Litium (atomnr. 3) og kobolt (27) er to af hovedingredienserne i batterier, ligesom kobber (29) er et andet mineral der finder stor anvendelse i produktionen af elektronik.
 
Demografi
Verdensbefolkningen vokser hurtigere end på noget tidspunkt i historien, og mineralforbruget vokser hurtigere end befolkningen efterhånden som den globale levestandard - og anvendelsen af metaller og mineraler - stiger.

Med den betydelige fremtidige stigning i efterspørgslen efter mineraler og metaller er det yderst vigtigt at fortsætte det internationale pres for at støtte den positive udvikling mod en stadig mere bæredygtig minesektor
 
Investeringen er bedst egnet for langsigtede investorer der kan acceptere store udsving i kursen. Elverdal Globale Mineraler A/S kan også være et betydende  bidrag til at opnå større spredning i en allerede eksisterende portefølje.

Aus_Chart1_20200817.png
All-the-metals-Tesla-needs-to-build-20-m
Picture1.png

* Modelbaserede og faktiske afkast. Vær opmærksom på at historiske afkast ikke en en garanti for fremtidige afkast. 

Picture3.png