Elverdal Global Security A/S

søger at opnå en langsigtet kapitaltilvækst gennem investeringer i den globale  sikkerheds-  og forsvarsindustri, herunder cybersikkerhed.

Porteføljen er sammensat bredt med både specialiserede producenter af enkeltkomponenter som den israelske producent af avancerede radarer, Rada, bredt diversificerede producenter som Northrop Grumman og Lockheed Martin samt industrikonglomerater som Boeing, Saab og Rheinmetall, hvor produktion til forsvaret er en mindre del af den samlede virksomhedsportefølje. 

På lang sigt sikrer den første kategori dynamik med et signifikant kurspotentiale, den anden solid indtjening med godt forventet afkast, der i nogen grad er uafhængigt af det øvrige marked, mens den tredje sikrer stabilitet og en diversificering af porteføljen, der i højere grad følger konjunkturer og markedet.

Selskabet er bedst egnet for investorer med en lang investeringshorisont.

* Modelbaserede og faktiske afkast. Vær opmærksom på at historiske afkast ikke en en garanti for fremtidige afkast. Til og med 5. marts 2021.

Picture2.png