Elverdal Fund of Funds A/S

søger  at opnå en langsigtet kapitaltilvækst gennem investeringer i investeringsfonde forvaltet af Elverdal Asset Management ApS. Selskabets portefølje sammensættes med udgangspunkt i en bred og veldiversifiseret eksponering.

Selskabet er bedst egnet for investorer med en lang investeringshorisont.

* Modelbaserede og faktiske afkastVær opmærksom på at historiske afkast ikke en en garanti for fremtidige afkast. 

Picture5.png