Elverdal Danske Aktier A/S

Selskabet søger at opnå en langsigtet kapitaltilvækst gennem investeringer i danske aktier kendetegnet ved robuste forretningsmodeller, solid balance og moderate finansielle nøgletal. 

Selskabet er bedst egnet for investorer med en lang investeringshorisont.

* Modelbaserede og faktiske afkast. Vær opmærksom på at historiske afkast ikke en en garanti for fremtidige afkast.  Til og med 5. marts 2021.

Picture3.png