Elverdal Danske Aktier A/S

Selskabet søger at opnå en langsigtet kapitaltilvækst gennem investeringer i danske aktier kendetegnet ved robuste forretningsmodeller, solid balance og moderate finansielle nøgletal.  Selskabet investerer ikke i biotekselskaber eller alternativ energiselskaber, der ikke har andet forretningsmæssigt grundlag.

Selskabet er bedst egnet for investorer med en lang investeringshorisont.

Picture5.png

* Modelbaserede og faktiske afkast. Vær opmærksom på at historiske afkast ikke en en garanti for fremtidige afkast.

Picture4.png