Vi har fokus på kvalitet, gennemsigtighed og ordentlighed i alt hvad vi foretager os.

Vores tilgang til investering er valueorienteret, konservativ og langsigtet.

Elverdal Asset Management ApS forvalter for nærværende 4 investeringsselskaber der alle er registreret ved finanstilsynet.

Minimumsinvesteringen udgør tkr. 750 og er primært egnet for investorer med en lang investeringshorisont.

 

Vi har ikke noget "benchmark", men fokuserer på at levere et langsigtet afkast frem for størst mulig indtjening via kurtager, provisioner, kursskæring og høj omsætningshastighed. I stedet opererer vi med en resultatafhængig aflønningsmodel, hvorved vores indtjening afhænger af investeringsselskabernes absolutte værdiforøgelse.

 

For yderligere information kontakt  os på telefon på +45 6574 1190 eller send os en email og vi kontakter dig.

*Modelbaseret og faktiske afkast. Vær opmærksom på at historiske afkast ikke en en garanti for fremtidige afkast. Afkast til og med 5. marts 2021