Bliv Investor

Frie midler, selskabsmidler og virksomhedsordningen kan benyttes til tegning af kapitalandele.​

 

Vores investeringsfonde er for investorer bosiddende i Danmark og minimumsinvestering udgør DKK 750.000.

Anmodning om tegning af kapitalandele kan ske hver uge. 

Der beregnes ikke kurtage eller kurstillæg/fradrag eller øvrige omkostninger ved henholdsvis køb og salg.

Investeringsselskaberne  beskattes under ABL § 19, stk. 2. in fine. Med denne struktur opnår selskabet skattefrihed for sine aktiviteter.

Du kan også anmode om at få tilsendt vores informationsmateriale hvor du også kan læse nærmere om vores honoreringsmodel, organisation og risikofaktorer mv.  Klik her for at få tilsendt informationsmateriale

Du opfordres til at tale med din egen rådgiver/revisor omkring eventuelle økonomiske og skattemæssige konsekvenser mv. inden investeringen foretages.

Tegning af kapitalandele

Det er enkelt at tegne kapitalandele i vores investeringsselskaber.

  1. Tegningsblanketterne kan downloades her.

  2. Udfyld den relevante blanket og email den til info@Steen-Elverdal.dk  

  3. Vi bekræfter efterfølgende modtagelsen og fremsender stiftelsesdokument  og vedtægter.

  4. Det ønskede investeringsbeløb overføres som anvist på tegningsblanketten til investeringsselskabets bankforbindelse.

  5. Du modtager bekræftelse på erhvervelse af kapitalandelene, der angiver investeringsselskab, antal kapitalandele, indre værdi, samt investeret beløb.

Du modtager herefter ugentlig afkastrapportering.

Salg af kapitalandele

Det er muligt ultimo hver måned for at sælge kapitalandele tilbage. Anmodningen om salg skal ske senest 8 hverdage inden månedskifte. Salget sker til indre værdi ultimo måneden, dvs. uden fradrag i kursen, og uden omkostninger.